1. เพลงพุทธคุณเวอร์ชันแรก   http://dungtrin.poomsoft.com/Poottakhun.mp3
2. เพลงพุทธคุณเวอร์ชันใหม่   http://dungtrin.poomsoft.com/PoottakhunV2.mp3  
3. เพลงเทิดพระเกียรติพระสังฆราช  http://dungtrin.poomsoft.com/Prasangkaracha.mp3
4. อานาปานสติ ตอน ๑  http://dungtrin.poomsoft.com/part1.mp3
5. อานาปานสติ ตอน ๒  http://dungtrin.poomsoft.com/part2.mp3